• ΦΩΤΕΙΝΑΚΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
    Σκάλα , Ευρώτας 27350 22326 info@asfalies-fotinakou.gr
  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
    Λυσάνδρου 3 , Σπάρτη 27310 89658